Nieuws Gemeente Heerlen24 juli 2021

 

Wisten jullie Heerlen supporter van Schoon is en dat kinderen mee kunnen doen aan een spaarprogramma als Held van Heerlen Schoon en daar stickers mee kunnen verdienen die ze later weer kunnen inruilen voor coole items !

Download de flyer hieronder of lees de foto's

Download
Met deze actie kun je stickers sparen en die voor later coole items inruilen
Flyer kids Helden voor Heerlen
20210428 Flyer kids helden voor Heerlen.
Adobe Acrobat document 2.7 MB
Download
Met deze actie kun je stickers sparen en die later inleveren voor coole items
Poster Helden van Heerlen-LR.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

 

11 juni 2021 Update Leisure Lane / Mijnspoor

 

Beste belangstellende
Op 27 mei jl organiseerde Gemeente Heerlen een digitaal informatiemoment, waarin vragen konden worden gesteld over het project Mijnspoor en daaruit voorkomend de Leisure Land

Daar is toegezegd dat er binnenkort opnieuw een digitaal vragenuurtje wordt georganiseerd voor de meer inhoudelijke vragen met betrekking tot de aanleg van de Leisure Lane in Hoensbroek. Dit wordt een gezamenlijk informatiemoment, waarbij zowel de Provincie Limburg als gemeente Heerlen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

 

Inmiddels leggen we de laatste hand aan een website waar u onder andere kaarten en een presentatie over de Leisure Lane kunt bekijken. De presentatie gaat specifiek over het gedeelte van de Leisure Lane dat door Hoensbroek loopt. De website is vanaf 10 juni te bekijken en is te bereiken via www.leisurelaneparkstad.nl. Via de knop ‘Project’ kunt u daar naar ‘Informatie per gemeente’. Op de pagina die gericht is op gemeente Heerlen, vindt u vervolgens de presentatie.

 

Om u de gelegenheid te geven om de presentatie goed te bekijken op een moment dat het u schikt, kiezen we ervoor het vragenuurtje te organiseren op donderdag 24 juni om 19:30. In verband met de COVID-regels is dit weer een digitale bijeenkomst.  

 

Als u wil deelnemen aan het vragenuurtje, kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naarleisurelane@prvlimburg.nl. U ontvangt dan van ons een link naar het digitale vragenuurtje dat via de applicatie Webex georganiseerd wordt. U hoeft hiervoor niets te downloaden. Via de link komt u rechtstreeks in de bijeenkomst. U kunt uw vragen tijdens de bijeenkomst stellen in de chat of al vooraf door een e-mail te sturen naarleisurelane@prvlimburg.nl. Zo kunnen wij u van de juiste informatie voorzien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam Leisure Lane,

Guido Schreuders, projectmanager Leisure Lane provincie Limburg

Guus van der Nat, projectleider Leisure Lane gemeente Heerlen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 mei 2021 van 18.30 tot 19.30 organiseert Gemeente Heerlen een informatieavond over de Leisure Lane

 

Op de foto treft u onze uitnodiging aan voor de digitale bijeenkomst over Leisure Lane, deze is ook te downloaden onder dit artikel. Eindelijk kunnen we gaan informeren. 


Deze bijeenkomst is bedoeld om tekst en uitleg te geven waarom de gemeente sinds 2014 geen, dan wel sporadisch info heef gegeven. Voorts zal ook aangegeven worden met de ideeën (Mijnspoorzoeker) uit 2013 is gedaan.

Op 10 juni zal de Provincie een vragenuurtje Organiseren waarin dieper op de huidige ontwikkeling van Leisure Lane zal worden ingegaan. Ook weer digitaal. Aanwezigen kunnen dan wederom kritische vragen stellen. 
De organisatie hiervan is in handen van de Provincie en de uitnodigingen daartoe zal dan ook niet door de gemeente geïnitieerd worden.
De uitnodiging kunt u hieronder downloaden in PDF

 

 

Download
uitnodiging info-avond Leisure Lane Mijnspoor 27 mei
20210507 Leisure Lane Mijnspoor info 27_
Adobe Acrobat document 21.3 KB

januari 2021 Aanstaande bomenkap aan de Terhoevenderweg, tussen de Demstraat en de rotonde Willem Barentszweg 

 

De 58 populieren hebben het einde van hun levenscyclus bereikt. Het betreft populieren van de cultivar Unal. Een cultivar in de jaren zestig veredeld met als kenmerken: een snelle groei en een rechte stam, om zo een hoge houtopbrengst te bereiken. In de laatste fase van hun levenscyclus vormen deze bomen een gevaar voor hun omgeving. Dit komt doordat de houtaanwas (groei) afneemt en de bomen snel kwetsbaarder worden voor takbreuk, schimmels en ziektes.

Deze ontwikkelingen treden bij deze populierencultivar helaas eerder en sneller op dan bij de meest andere boomsoorten. De kwetsbare bomen kennen een verhoogd risico voor het afbreken van takken. Het takbreukprobleem hangt vooral samen met de takstructuur en de groeisnelheid van de boom. Deze groeikracht heeft een negatieve invloed op de kwaliteit (breukvastheid) van het hout, waardoor er sprake is van een verhoogde gevoeligheid voor takbreuk. Treedt takbreuk eenmaal op dan is er een verhoogd risico dat een volgende tak breekt.

Naast het risico van takbreuk is er in het aangrenzende trottoir en fietspad een verhoogd risico voor de gebruikers opgetreden door de aanwezige wortelopdruk.

Zowel takbreuk als wortelopdruk kunnen materiele schade of zelfs lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Dit risico is voor de gemeente onaanvaardbaar, ook omdat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor de veiligheid van bomen voor de omgeving en aansprakelijk is wanneer die zorgplicht niet voldoende is uitgevoerd.

 

De start van de kapwerkzaamheden staat gepland in week van 15 t/m 19 februari.

Na het kappen en rooien van de bomen worden er 45 nieuwe bomen, zwarte populier, een inheemse soort, geplant. De reden waarom voor de zwarte populier gekozen wordt is: de zwarte populier geldt als de meest bedreigde boomsoort in Europa. De zwarte populier geldt als waardplant voor roofvogels, zangvogels. De zwarte populier geldt als waardplant voor een groot aantal bedreigde en algemeen voorkomende insecten en vlinder. De zwarte populier groeit langzaam.  

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen

Bij vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden graag contact opnemen met dhr. Roland Kamps tel. 045 560 4184.

De bewoners van de etagewoningen op de hoek van de Demstraat/Akerstraat Noord, die direct zicht hebben op de bomenrij, worden aanstaande maandag geïnformeerd via een brief met bovenstaande tekst.


Helaas kon de bewonersavond van de Dr. Martin Luther Kinglaan van 15 okt j.l. door Corona niet doorgaan. 
De gemeente houdt u op de hoogte op een speciaal deel op de website van de gemeente. 

Klik hier om naar de website te gaan. 


Wat doet geluid met mensen? Is het nog wel ergens echt stil? Om hier bewust van te worden, organiseert de gemeente Heerlen een wandeling op de grens van Heerlen en Langraaf 

Wanneer: zondag 25 oktober 2020

  • Tijdstip: Van 10:30 tot 14:30 uur
  • Waar: Ingang Aambos ter hoogte van kruising Putgraaf en Groene Boord
  • We starten stipt om 10.30 uur. De wandeling duurt tot ongeveer 14.30 uur. Onder begeleiding van een (natuur)gids wordt een route van ongeveer 8,5 kilometer gewandeld.  U kunt de stilte of juist de afwezigheid ervan bewust beleven. Gidsen zullen op interessante plekken een toelichting geven en kunt u vragen stellen. 

Voor wie geschikt?

De wandeling is geschikt voor mensen met een normale gezondheid. De wandelsnelheid ligt niet hoog maar het is niet geschikt voor mensen in een rolstoel en voor kinderwagens. Honden zijn welkom mits aangelijnd en onder controle. 

Aanmelding t/m 22 oktober

De wandeling gaat onder alle omstandigheden door. Zorgt u voor stevige schoenen en passende kleding voor de wandeling en het jaargetijde. De gemeente zorgt voor een drankje tijdens een pauzemoment. Daarom is het gewenst dat u zich opgeeft voor de wandeling, uiterlijk donderdag 22 oktober via k.coenen@heerlen.nl of telefonisch via het nummer 14045.

 

Download het pamflet hieronder

Download
Stilte wandeling 25 okt 2020
Pamflet Dag van de Stilte 25-10-2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Augustus 2020 

 

Stukje ondergrondse geschiedenis Heerlen blootgelegd

Gedeelte Via Traiana en middeleeuwse gracht aangetroffen bij graafwerkzaamheden

 

Bij archeologisch onderzoek op de Coriovallumstraat in Heerlen is een gedeelte van de 'Via Traiana', de Romeinse weg van Xanten naar Trier, en een middeleeuwse gracht aangetroffen. 
Het onderzoek vindt plaats voorafgaan aan de aanleg van leidingen die diverse gebrouwen op het Mijnwater-netwerk aansluiten.

Lees hier verder!

 


10 oktober 2019 Wethouder Charles Claessens opent om 13.00 uur samen met vertegenwoordigers van WML en GGD-zuid Limburg het watertappunt op het Gebrookerplein.


9 oktober 2019 Inloopbijeenkomst wegwerkzaamheden Mgr. Lebouillestraat 

 

Op 9 oktober nodigt Gemeente Heerlen inwoners van Hoensbroek uit voor een inloopavond omtrent de wegwerkzaamheden aan de Mgd. Lebouillestraat te Hoensbroek.
De inloop is van 18.30 tot 20.30 
Locatie: BMV de Aldenhof , Mgr. Nolensstraat 29 te Hoensbroek.


Voor meer informatie kunt u onderstaande uitnodiging downloaden.

Download
Uitnodiging inloopavond betreffende de rioolwerkzaamheden aan de Mgr. Lebouillestraat
Uitnodiging rioolwerkzaamheden mgr Lebou
Adobe Acrobat document 210.9 KB

28 aug 2019 vanaf 9 september gaat een medewerker van Burgerzaken om de week aansluiten bij buurtpunt de Koffiepot tijdens de inloop van Stand-by op maandagochtend van 9.00-12.00 uur.


Voor meer informatie kunt u onderstaand persbericht downloaden.

Download
Proef servicepunt burgerzaken Hoensbroek
20190827 proef servicepunt Hoensbroek.do
Microsoft Word document 62.6 KB

21 juni 2019 PERSUITNODIGING Gemeente Heerlen !

21 juni om 13 uur op de hoek van de Saroleastraat-Bongerd start de campagne tegen peuken op straat!


Wethouder Charles Claessens geeft dan het startsein voor promotieteam "met wandelende peukjes"

Voor meer informatie kunt u onderstaand persbericht downloaden. 

 

Download
Persuitnodiging start campagne tegen peuken op straat
190619 Persuitnodiging start campagne te
Adobe Acrobat document 79.7 KB

juni 2019 Zaterdag 22 juni vinden er bij de Albert Heijn aan de Kouvenderstraat sloopwerkzaamheden plaats. Hiervoor worden verkeersmaatregelen genomen. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar deze pagina


juni 2019 Op 13 juni 2019 wordt er door de gemeente Heerlen een bewoners bijeenkomst georganiseerd aangaande de verkeerssnelheid op de Dr. Martin Luther Kinglaan in Hoensbroek.

Locatie: Parkeerplaats van de Aldi, Hoek Prof. v.d. Hofstraat / Dr. Martin Luther Kinglaan.

Voor meer informatie kunt u onderstaande brief downloaden.

Download
Bijeenkomst snelheid verkeer Dr. Martin Luther Martin Kinglaan
Bijeenkomst snelheid verkeer Dr. Martin
Adobe Acrobat document 91.0 KB

1 mei 2019 Een onafhankelijke jury van de Stichting ‘Fairtrade Gemeente Nederland’ heeft Heerlen op 26 april officieel de titel ‘Fairtrade gemeente’ verleend. Het initiatief hiervoor is eind 2016 gestart door een aantal Plus Supermarkten in de stad. Heerlen is de vijfde gemeente in Limburg die deze titel draagt. Na Venlo, Venray, Beesel en Sittard-Geleen.

 

Download hieronder het hele persbericht.

Download
Gemeente Heerlen is 'Fairtrade Gemeente'
20190501 Gemeente Heerlen Fairtrade.pdf
Adobe Acrobat document 79.1 KB

16 april 2019 De gemeente Heerlen start donderdag 25 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit houdt in dat we de eikenbomen, op het moment dat ze uitlopen, benevelen met een bacteriepreparaat dat alleen rupsen doodt en geen andere insecten. Met de meivakantie in het vooruitzicht, starten de werkzaamheden bij scholen, kinderdagverblijven en medisch dagverblijven.


Klik hier voor meer informatie over de bestrijding van de Eikenprocessierups in Gemeente Heerlen.