Nieuws Gemeente HeerlenHeerlen oktober 2022 Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis energieadvies en €250,- aan energiebesparende maatregelen

De Parkstadgemeenten, onder aanvoering van Heerlen, gaan inwoners die recht hebben op de energietoeslag ondersteunen bij het besparen op de stijgende energiekosten. Zij krijgen een gratis energiebespaarcoach en een tegoed van €250,- via de Parkstad Energieknip-app aangeboden om energiebesparende producten te kopen bij aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel. De Parkstadgemeenten hebben hiervoor de handen ineengeslagen met een groot aantal belangrijke maatschappelijke partners, die zich verenigd hebben in een nieuw samenwerkingsverband: het Verbond voor Energierechtvaardigheid.

Energiearmoede

De stijgende energieprijzen vormen één van de grootste problemen van onze tijd. De crisis illustreert niet alleen de ecologische, maar ook de sociale noodzaak van verduurzaming. Parkstad is daarbij één van de zwaarst getroffen gebieden van ons land. Landelijk leven er gemiddeld 6.88% van de huishoudens in energiearmoede, in onze regio gaat dit om bijna 10%, en in Heerlen zelfs om meer dan 12%.

Wethouder Gelderblom van Heerlen onderstreept daarom het belang van deze aanpak: “Door de hoge energierekening moeten steeds meer mensen in Heerlen en Parkstad kiezen tussen koken of stoken. Dat is onacceptabel! Daarom doen we er met deze aanpak alles aan om de impact van de energiecrisis deze winter bij de zwaarst getroffen huishoudens zoveel mogelijk te verzachten.” Maar energiearmoede houdt niet op bij het einde van de winter. “Waar we nu pleisters plakken, gaan we komende jaren inzetten op genezing: structurele verduurzaming van onze energiehuishouding en woningvoorraad.

Digitale beurs

De Parkstad Energieknip-app is een digitale beurs voor energiebesparing, ontwikkeld in samenwerking met de Stadsregio Parkstad. Met behulp van deze app kunnen de inwoners van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum en Simpelveld betalen bij aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel om energiebesparende producten te kopen. Daarnaast kunnen ze ook een afspraak maken met een energiebespaarcoach om thuis advies te krijgen over welke energiebesparende producten in hun situatie kunnen helpen om de energierekening te verlagen. Ook aan minder digitaal vaardige mensen binnen de doelgroep is gedacht. Zij kunnen via de WoonWijzerWinkel alternatieve vouchers ontvangen en een afspraak met een energiebespaarcoach plannen.

Van energiearmoede naar energierechtvaardigheid

Het fenomeen energiearmoede ontstijgt zowel het niveau van de gemeente als de korte termijn. Daarom hebben de Parkstadgemeenten in het nieuwe Verbond voor Energierechtvaardigheid’ de krachten gebundeld met woningcorporaties, huurdersorganisaties, de WoonWijzerWinkel, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, en andere maatschappelijke organisaties in de regio. Gezamenlijk zullen zij de komende maanden bovenstaande aanpak zoveel mogelijk bij de doelgroep doen landen. Op de langere termijn zal de samenwerking zich richten op structurele oplossingen voor de problematiek rondom energiearmoede.

Initiatiefnemer wethouder Gelderblom: “Met ons brede maatschappelijke Verbond slaan we de handen ineen om de komende jaren energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Dat betekent: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.”

Binnen het Verbond ondernemen ook de niet-gemeentelijke deelnemers de komende maanden al verscheidene acties. Zo richt het Legers des Heils buurtkamers in waar mensen terecht kunnen die thuis gas willen besparen, werven verschillende deelnemende partijen energiebespaarcoaches, en vult woningcorporatie Weller het aanbod van de gemeente van gratis energieadvies en een budget voor energiebesparende maatregelen aan voor bewoners van E/F/G label-huizen met inkomens boven 130% van de bijstandsnorm.


U kunt bovenstaand bericht downloaden door op de knop hieronder te drukken

page2image3237632
Download
energiearmoede gemeente heerlen.pdf
Adobe Acrobat document 94.8 KB

Voortzetting project VoorleesExpress dankzij subsidie gemeente Heerlen

 

 

Gemeente Heerlen heeft deze maand een subsidie van € 140.000 verstrekt aan SCHUNCK Bibliotheek om het project VoorleesExpress in de komende jaren voort te zetten. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen binnen het gezin. Dit heeft als doel de taalontwikkeling te bevorderen. Met deze subsidie kunnen 125 nieuwe gezinnen in Heerlen deelnemen aan dit project. 

 

Belang van taal 

Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar oud is, kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat tussen kinderen die samen met hun ouders interactief bezig zijn met taal en kinderen waarbij dit weinig gebeurt. Het is dus belangrijk dat kinderen vanaf jongs af aan gestimuleerd worden om met taal bezig te zijn. Met de VoorleesExpress bezoekt een geïnstrueerde vrijwilliger van de bibliotheek twintig weken lang een gezin waarin een kind moeite heeft met taal. Daarnaast worden er bibliotheekbezoeken georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met de bibliotheek. 

 

“Met het ontwikkelen van taal kun je niet vroeg genoeg beginnen”, aldus wethouder Jordy Clemens. ”Via de VoorleesExpress brengen vrijwilligers leesplezier naar gezinnen in onze hele stad. Dat ondersteunen we als gemeente natuurlijk van harte.”

 

Taalontwikkeling stimuleren

Samen met de ouders of verzorgers lezen de vrijwilligers de kinderen voor. 

Er wordt gekeken naar manieren waarop het kind thuis meer gestimuleerd kan worden in taal. Door de bibliotheekbezoeken maken de kinderen kennis met de bibliotheek en wordt het lezen van boeken laagdrempelig gemaakt. Deelnemende ouders hebben zich vrijwillig en via de peuteropvang of school aangemeld voor dit project en zijn zeer gemotiveerd om hun kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.


Vanaf 1 juni 2022 kunnen Heerlenaren gemakkelijker een melding maken voor overlast in de openbare ruimte. Met het vernieuwde formulier kunnen we gerichter vragen stellen, zodat de melding sneller bij de juiste persoon of instantie terecht komt. 


Melden bij gemeente Heerlen

Werkt er iets niet of is er iets kapot in uw straat, buurt of in de stad? Heeft u ergens overlast van? Dan vinden wij het fijn als u dat online meldt bij ons. Wij komen dan meteen in actie. Denk bijvoorbeeld aan: afval, vervuiling, onderhoud van openbaar groen, wateroverlast, verkeer, kapotte straatverlichting, gladheid, bladeren, vuurwerk, dieren of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

U kunt een melding maken via deze link. Spoedmeldingen kunt u buiten kantoortijden het beste doen via 14 045. 
 


𝗔𝗮𝗻𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗷 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴𝘀𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗭𝘂𝗶𝗱-𝗟𝗶𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴: ‘𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗼𝘂𝗱𝗲𝗿 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻’ 

𝗛𝗲𝗲𝗿𝗹𝗲𝗻 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗮𝗹 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗼𝗺 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗲𝗹 𝗺𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝗼𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘁𝗲 𝗴𝗮𝗮𝗻

Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen. 

Wat is financieel misbruik? 
Bij financieel misbruik wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van geld en/of andere bezittingen van een oudere. Financieel misbruik bij ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen. Vaak wordt dit gedaan door familieleden of huisvrienden, maar ook door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of gedwongen testamentwijziging.

Adriane Keulen, wethouder ouderenbeleid: “Ouderenmishandeling kent veel verschillende vormen en is een complex probleem. Er is geen kant-en-klare oplossing voor financieel veilig ouder worden. Het is dan ook extra belangrijk dat we in deze lokale alliantie integraal met elkaar kunnen samenwerken en komen tot een gezamenlijke aanpak. Maar het is net zo belangrijk dat ook dat u als inwoner weet wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat een oudere financieel misbruikt wordt”.

Lokale alliantie
De lokale alliantie is een professioneel netwerk tussen circa 20 organisaties vanuit allerlei verschillende disciplines: van huisartsen en zorginstellingen tot advocaten en een notaris. Met ieder als doel om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken. Dit doet de lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen met elkaar.

Door de korte lijnen die hierdoor ontstaan weten partijen die deelnemen aan een lokale alliantie elkaar, ook buiten de bijeenkomsten om, makkelijker te vinden in een vroeg stadium of in het geval van spoed.

Ouderenmishandeling herkennen en melden
Op de website van Veilig Thuis staan een aantal signalen die wijzen op financieel misbruik. Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik bij een oudere? U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring melden bij Veilig Thuis. Ook wanneer u alleen het vermoeden heeft van ouderenmishandeling kunt u dit melden. 

Bel 0800-2000, ook als u twijfelt. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Als u bovenstaand rustig wilt doorlezen kunt u
hieronder het persbericht downloaden
Download
2022.03.14 Aansluiting bij samenwerkings
Adobe Acrobat document 86.4 KB

SCHUNCK en gemeente Heerlen blijven de gemeentelijke informatiepunten structureel doorontwikkelen

 

Inwoners vinden hun weg naar de gemeentelijke informatiepunten in Heerlen

Ruim 750 vragen werden in een halfjaar tijd gesteld bij de gemeentelijke informatiepunten (GIP) in SCHUNCK bibliotheken. Meer dan de helft van deze vragen gingen over de dienstverlening van gemeente Heerlen. De gemeentelijke informatiepunten wijzen mensen de weg en bieden inwoners een helpende hand dichtbij huis in ieder stadsdeel van Heerlen. In dit proefproject hebben we een goed beeld gekregen over wat er nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk bij de behoefte van de inwoner aan te laten sluiten.

In ieder stadsdeel
Voor inwoners is er met de gemeentelijke informatiepunten een plek dichtbij huis gecreëerd, waar zij vragen kunnen stellen over gemeente Heerlen. In ieder stadsdeel van Heerlen is bij de SCHUNCK bibliotheek een gemeentelijk informatiepunt te vinden. De gemeentelijke informatiepunten zijn te vinden in Heerlerbaan, Heerlerheide, Heerlen-Centrum en Hoensbroek. Bekijk voor de openingstijden per locatie de website van SCHUNCK.

Evaluatie
Tijdens het proefproject van 6 maanden is samen met SCHUNCK gekeken welke vragen bij de burgers spelen en hoe de gemeente haar dienstverlening hierop kan aanpassen. De gemeente paste bijvoorbeeld een websitetekst direct aan, wanneer naar voren kwam dat deze onduidelijk was voor een inwoner.


Waarom komen mensen naar het GIP?
Uit de evaluatie kwam naar voren dat inwoners met vragen vaak niet (digi)vaardig genoeg zijn, niet weten waar ze informatie kunnen vinden, hulp nodig hebben bij het aanvragen van gemeentelijke producten of niet beschikken over een laptop, tablet of printer.

De bezoekersaantallen zijn hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn 92% van deze bezoekers naar tevredenheid geholpen. De overige 8% hebben we in het GIP (nog) niet kunnen helpen. Deze vragen waren vaak complexer, bijvoorbeeld over schulden of juridische kwesties.

 

 

Doorontwikkeling

Adriane Keulen, wethouder publieke dienstverlening: “Met deze waardevolle informatie kan de gemeente haar publieke dienstverlening blijven doorontwikkelen. Door nauw samen te werken met SCHUNCK blijven we dichtbij onze inwoners staan. Bij de gemeente én bij de informatiepunten staan we altijd open voor uw ideeën en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. Samen zorgen we ervoor dat het goed aansluit op uw behoefte als inwoner.”

Trainingen
Medewerkers van SCHUNCK blijven relevante trainingen volgen over onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt, waaronder een training over het herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast blijft gemeente Heerlen opleidingen faciliteren over gemeentelijke onderwerpen om de informatiepunten zo goed mogelijk in te richten.

Download het persbericht in PDF door een druk op de knop hieronder

 

Download
20220222 Inwoners vinden weg naar GIP.pd
Adobe Acrobat document 101.0 KB

Akerstraat-Noord en Heisterberg in Hoensbroek onder de loep genomen


Twaalf panden integraal gecontroleerd 

 

De gemeente Heerlen en de politie Heerlen hebben op woensdag 16 februari aan de Akerstraat-Noord en Heisterberg in Hoensbroek 12 panden integraal gecontroleerd. De controles betroffen veelal kamerverhuurpanden, bedrijven en overlastpanden. Doel van de actiedag was om een beeld te vormen van de situatie achter de voordeur én misstanden aan te pakken. 

 

Vooruitlopend op het grootschalige programma Heerlen-Noord, is nu al gestart met het intensiveren van integrale controles. De Akerstraat-Noord en Heisterberg kennen namelijk veel kamerverhuurpanden, overlastpanden en leegstaande en verloederde panden. 

 

Resultaten actiedag

Er zijn geen grote misstanden geconstateerd, slechts enkele aandachtpunten met betrekking tot inschrijvingen op adressen en brandveiligheid. Daarnaast zijn er twee zorgvragen uitgezet, wordt een huurder aangepakt naar aanleiding van overlastgevend gedrag en vindt er een vervolgonderzoek plaats op een adres. De bereidheid tot medewerking aan de controles was groot.

 

Samenwerking

Aan de actiedag namen twee flexteams, integrale toezichtteams van de gemeente Heerlen, deel. Deze teams bestaan uit bouwinspecteurs, politieagenten, handhavers, sociaal rechercheurs, juristen, bevolkingscontroleurs, zorgconsulenten en toezichthouders van het team Hennep Aanpak Parkstad. 

 

Dit persbericht kunt u downloaden via onderstaande knop

 

Download
20220217 actiedag Heisterberg en Akerstr
Adobe Acrobat document 87.3 KB

Wet Open Overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie 

 

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De gemeente Heerlen investeert de komende jaren extra in de informatiehuishouding om dit mogelijk te maken.

De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden.


Een centrale plek
Nu plaatst de overheid informatie op verschillende plekken op internet. Dit maakt de informatie lastig vindbaar voor inwoners. Met de komst van Wet open overheid komt er één website waar alle bekendmakingen te vinden zijn. Voor gemeente Heerlen kunt u dit op onze website terugvinden.


Op de pagina bekendmakingen van onze gemeentelijke website staan alle openbaar gemaakte documenten van gemeente Heerlen. Dit is een overzicht van alle actuele Heerlense bekendmakingen die geplaatst zijn op de website van Open Overheid.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze bekendmakingen? Meld u dan aan voor een gratis abonnement op de bekendmakingen. Dan ontvangt u de bekendmakingen in uw mailbox. 


Toegankelijkheid
Met deze wet wordt meer informatie actief openbaar zonder dat inwoners hierom hoeven te vragen. Daarnaast blijft natuurlijk ook de mogelijkheid bestaan voor inwoners om zelf stukken op te vragen bij de gemeente. 


Adriane Keulen, wethouder Publieke Dienstverlening, is blij met de komst van deze wet: “We werken aan een dienstverlening waarbij snelheid, toegankelijkheid, maar zeker ook betrouwbaarheid en zorgvuldigheid vereiste uitgangspunten zijn. De invoering van deze wet sluit goed aan bij onze ambitie. Het is belangrijk dat wij als gemeente open en duidelijk communiceren. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om u nu al te informeren over de komst van deze nieuwe wet.”

Informatiecategorieën

De Wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om elf zogenoemde informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Voor gemeente Heerlen gaat het om duizenden documenten per jaar die actief openbaar gemaakt worden.

Stapsgewijs
Momenteel plaatsen wij op onze pagina bekendmakingen al beleidsregels, omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen. In de komende jaren worden stapsgewijs deze bekendmakingen aangevuld met documenten uit de elf informatiecategorieën.

Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven wanneer wij welke soort informatie openbaar maken op de pagina bekendmakingen.

 

Download
202220215 PB Wet open overheid_1.pdf
Adobe Acrobat document 92.5 KB

De gemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het onderhoud in de openbare ruimte. 

Natuurlijk kunnen wij niet constant controleren of alles er piekfijn bijstaat. Hulp van Heerlenaren als ‘ogen en oren’ op straat kunnen dan heel belangrijk zijn!

 

Buurtkijk

Vanaf deze week bieden we via de app van ’t Heerlens Heitje de klus ‘Buurtkijk’ aan.

Deze klus houdt in dat de deelnemer een ronde door de buurt loopt en opschrijft welke objecten achterstallig onderhoud hebben. Denk aan straatlantaarns, prullenbakken, speeltoestellen en dergelijke. 

De deelnemer krijgt van ons een plattegrond en formulier mee om deze zaken goed in te vullen. Ook geven wij voorbeeldfoto’s mee. Hiermee krijgt de deelnemer een duidelijk beeld van wat je kan zien als goed of slecht onderhouden.

Na afloop hoort de deelnemer ook van ons wat er mee gebeurt. De vergoeding voor deze klus is voorlopig 20 heitjes (=20 euro).

In de komende weken zal voor iedere buurt de Buurtkijk worden aangeboden via de app van ’t Heerlens Heitje.

Deze klus komt niet in de plaats van de buurtschouw die kan worden geïnitieerd door bijvoorbeeld buurtorganisaties en inwoners.

 

Uitbreiding klusaanbod

Ziet u zelf nog mogelijke klussen voor ’t Heerlens Heitje in uw buurt? We horen het graag!

U kunt deze via de knop ‘Klus suggestie’ in app indienen of laat het ons weten via heitje@heerlen.nl, dan nemen we contact op om samen te kijken naar de mogelijkheden.


www.sportinheerlen.nl

Meer Heerlenaren in beweging!

 

De gemeente Heerlen en de Sportraad Heerlen willen voor iedereen in Heerlen en Hoensbroek de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk maken. Daarom heeft de gemeente de website www.sportinheerlen.nl in het leven geroepen. Als je op zoek bent naar een sportvereniging of sportschool of je wilt gaan sporten maar je weet eigenlijk niet zo goed welke sporten er in Heerlen zijn, kijk dan eens op www.sportinheerlen.nl

 

Heerlen heeft een gevarieerd sport- en beweegaanbod met enkele bijzondere sportfaciliteiten. Bijvoorbeeld de handbikebaan bij Adelante, Indoor Beach Limburg, skatehal The Promise, klimcentrum Neoliet en de Boulodrome van Club de Petanque.

Op de website vind je alle informatie over sporten in Heerlen en ontdek je jouw vorm van sport en bewegen. Bij de meeste sportaanbieders kun je ook een gratis proefles volgen! 

 

Behalve sporten in verenigingsverband of bij een sportschool, is ook sporten in de openbare ruimte steeds meer in trek. Heerlen maakt dat mogelijk met bijvoorbeeld een calisthenics parkje. Ontdek de mogelijkheden op www.sportinheerlen.nl.

 

En.. je vindt er ook informatie over de Sportraad, het Sportakkoord Heerlen, sportbijdragen voor inwoners en informatie over inclusief sporten. 


Politie, gemeente en scholen slaan handen ineen

 

Mobiele escaperoombus tegen sextortion

 

Deze week, 24 t/m 28 januari wordt de mobiele escaperoom bus bij zes middelbare scholen in Heerlen ingezet. Met de escaperoom dagen wij jongeren in kleine groepjes uit na te denken rondom het thema sextortion, oftewel afpersing of chantage met seksueel getinte beelden. Het doel? Jongeren bewust maken van de risico’s die zij online lopen. Zodat zij weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Verder willen wij ook het belang van aangifte doen bij sextortion onder de aandacht brengen en hoe je bewijsmateriaal kunt verzamelen. 

 

Vanmiddag (woensdag 26 januari) stond de mobiele escaperoom bij het Emmacollege in Heerlen. Ali Sabri (teamchef Politie Heerlen) en Roel Wever (burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg) kwamen ook een kijkje nemen én speelden zelf de escaperoomgame. 

 

Burgermeester Roel Wever: ‘Onze samenleving speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. Dit gaat gepaard met een toename van cybercriminaliteit, een veelkoppig monster dat slecht zichtbaar is en vaak ongrijpbaar. Cybercrime kan iedereen treffen, van jong tot oud, van bewoners tot bedrijven en overheid. Criminelen vinden ook steeds nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Het is daarom van het grootste belang om samen in te zetten op preventie en bewustwording over dit thema. We moeten weerbaar zijn, worden én blijven tegen cybercrime!’ 

 

Ali Sabri sluit zich hierbij aan. ‘Het is belangrijk dat we de gevaren van cyber onder de aandacht brengen bij (voornamelijk) de jongeren. Ik ben dan ook blij dat deze bus nu in Heerlen staat en dat we op deze manier, samen met de scholen en gemeente Heerlen, kunnen bijdragen aan de preventie.’

 

Sextortion

Sextortion is afpersing met het openbaar maken van een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn. Maar het kan ook om bewerkte webcambeelden gaan, zodat het lijkt alsof iemand seks heeft met een minderjarige, waarmee die persoon vervolgens gechanteerd wordt. 

Sylvia Laurensse, cyberspecialist bij Politie Limburg, vertelt: ‘In Limburg zien we over het jaar 2021 een toename van registraties van sextortion in politiesystemen. Het gaat om een toename van 60 procent ten opzichte van het jaar 2020. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in deze cijfers’. In 2020 waren er landelijk ruim 400 registraties van sextortion in politiesystemen, in 2021 waren er landelijk ruim 870 registraties. Maar vermoedelijk is dat een topje van de ijsberg. Het komt veel vaker voor dan er gemeld wordt. De stap om aangifte te doen is groot, vooral door het gevoel van schaamte.’

 

Wat kun je doen tegen sextortion?

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto's of video's van het slachtoffer. Vaak zijn de foto's en video's gestolen via social media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur. ‘Ga niet in op de bedreigingen,’ vertelt Sylvia. ‘Wanneer je ingaat op wat van jou wordt gevraagd, kan diegene jou verder chanteren. Het is geen enkele garantie dat de chantage stopt als je doet wat er gevraagd wordt’. Wanneer je slachtoffer wordt van sextortion is het belangrijk om aangifte te doen vertelt Sylvia. ‘Afpersing is een misdrijf en dus strafbaar. Zorg in overleg met de politie voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal en bewaar berichten. Denk aan schermafbeeldingen, de dreigementen die zijn geuit, de gebruikte naam door de afperser en het e-mailadres. En staat er iets vervelends van jou online? Maak daar dan schermafbeeldingen van waarop het website-adres (URL) te zien is. Dit kan helpen wanneer je nu of later naar de politie gaat, want van sextortion kun je aangifte doen bij de politie’.

 

Eerder was de escaperoombus al in Venray. De komende periode doet de mobiele escaperoom onder andere ook Venlo, Roermond en Weert aan.

Kijk voor meer informatie op deze website van Gemeente Heerlen 

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie Heerlen en gemeente Heerlen – dd 26 januari 2022.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf nu in voor het digitale congres ‘Anders Doen in het Sociaal Domein’ op 17 februari

 

Heerlen / Den Haag, 20 januari 2022 – Bent u benieuwd hoe de gemeente Heerlen samen met zorgaanbieders succesvol invulling heeft gegeven aan het ‘Anders Doen in het Sociaal Domein’? En op welke manier andere regio’s dit hebben gedaan? Of wilt u meer weten over landelijke ontwikkelingen en hoe het Ketenbureau i-Sociaal Domein hier handen en voeten aan geeft? Schrijft u zich dan in voor het gratis digitale congres dat plaatsvindt op 17 februari van 13.30 tot 17.00 uur. 


Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein zoals beleidsmedewerkers, contractmanagers en accountmanagers van gemeenten en zorgaanbieders. Inspirerende sprekers laten zowel aan de hand van theorie als praktijk zien hoe Anders Doen in het Sociaal Domein kan werken. Er is voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van praktijkervaring. 

Voor bestuurders van gemeenten, provincies en zorgaanbieders zijn workshops beschikbaar die ingaan op de bestuurlijke kant van het sociaal domein, de bestuurderstafels. 

 

Anders Doen in het Sociaal Domein; hoe dan?

De gemeente Heerlen en zorgcoöperaties JENS en Heerlen STAND-BY! doen het anders in het sociaal domein. En dat werkt. En dat willen ze graag met andere gemeenten en zorgaanbieders delen. Want zo’n traject gaat niet vanzelf. Samenwerken en partnerschap tussen 1 opdrachtgever en 1 opdrachtnemer lijkt de oplossing voor veel problemen in het sociaal domein. Toch blijft er sprake van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Hoe wordt dit dan vormgegeven? Daarnaast werkt Heerlen met één budget, is welzijn en zorg in één opdracht uitbesteed en willen de gemeente en zorgaanbieder dat er ruimte moet zijn voor de zorgprofessional om naar eigen inzicht zorg te kunnen leveren. Het klinkt als een utopie maar dat is het niet. Via panelgesprekken en workshops kunt u deelgenoot worden van het succes in Heerlen maar ook van de obstakels en lessons learned.

 

Het programma 
Het digi-congres start om 13.30 uur vanuit de Schouwburg in Heerlen met een plenaire sessie. Hierin gaan Erik Hoesbergen (bestuurder Heerlen STAND-BY! en JENS), Jordy Clemens, Peter van Zutphen (beide wethouder gemeente Heerlen) en Doreen Kersemakers (directeur passend primair onderwijs Parkstad/Maastricht) met elkaar in gesprek onder leiding van dagvoorzitter Tom Jessen over het sociaal domein in de gemeente Heerlen; wat doen Heerlen en de zorgcoöperaties dan anders, welke keuzes zijn gemaakt en waarom, wat heeft het opgeleverd en welke uitdagingen zien zij nog. 

Deze sessie wordt gevolgd door 2 workshoprondes. Deelnemers kunnen zelf kiezen welke workshops zij digitaal willen volgen. De keuze uit de onderwerpen is enorm, van lokale, regionale en landelijke thema’s tot bestuurlijke kwesties waarbij het uitwisselen van praktijkervaring voorop staat. 

Het programma wordt plenair afgesloten met een panelgesprek, wederom onder leiding van Tom Jessen, waarbij bestuurders het volgende thema bespreken: “Maximale keuzevrijheid van het individu of passende hulp?” De kijkers kunnen via de chat een bijdrage leveren aan beide panelgesprekken en de workshops die zij volgen.

Meer informatie en aanmelden
Het precieze programma, meer informatie over de bestuurderstafels en workshops evenals de mogelijk tot inschrijven, vindt u 
hier

Samenwerking gemeente Heerlen en het Ketenbureau i-Sociaal Domein

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. In Heerlenborrelt het van de ideeën en initiatieven en pakken we uitdagingen aan. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg met ruim 250.000 inwoners. Heerlen verlegt grenzen, verkent nieuwe horizonten en leert van het verleden. Het Anders Doen in het Sociaal Domein is hier een succesvol innovatief voorbeeld van. Wij inspireren hiermee graag anderen.  

 

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein zet zich in voor en met gemeenten en zorgaanbieders om het gehele proces van visie tot verantwoording binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet te vereenvoudigen. Het ondersteunen van regionale bijeenkomsten en het delen van praktijkvoorbeelden passen hierbij.

 November 2021

1 loket voor buurtinitiatieven: voor vragen, hulp of subsidie

 

Gemeente verbetert dienstverlening aan inwoner die actief wil zijn in de buurt 

 

 

Inwoners van Heerlen die een idee of initiatief voor hun buurt hebben, kunnen vanaf vandaag op 1 centraal punt terecht bij de gemeente: voor hulp, informatie of subsidie. Niet alleen als 1 gezicht naar buiten toe, maar ook achter de schermen werken verschillende disciplines nu samen binnen 1 team. Hiermee beoogt de gemeente de dienstverlening aan burgers op het gebied van buurtparticipatie te verbeteren. 

 

De gemeente heeft allerlei subsidiemogelijkheden voor burgers die aan de slag willen om hun buurt leuker, schoner of veiliger te maken. Zo is er de Buurtactie voor sociale activiteiten; Heerlen Schoon en de Buitenkans met de buurtdeal zijn er voor mensen die de openbare ruimte willen verbeteren. Vanuit de 1-loket-gedachte zijn alle subsidiemogelijkheden gebundeld en gemakkelijker te vinden via: www.heerlen.nl/buurtinitiatief

 

Per mail is het team te bereiken via buurtinitiatieven@heerlen.nl of telefonisch via het reguliere nummer van de gemeente (045-5605040, vraag naar het team buurtregie). 

 

Opgave voor 2022

Het bundelen van krachten op het gebied van dienstverlening staat nadrukkelijk genoteerd als een van de opgaven in de begroting van 2022. Het college wil dat onderdelen van de gemeente beter met elkaar gaan samenwerken, met als doel om tot een betere focus en samenhang te komen in de dienstverlening aan inwoners.  

 

Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken en Charles Claessens, wethouder Beheer en Onderhoud: “Elke inwoner die de buurt gezelliger, mooier of veiliger wil maken, moeten wij koesteren. Daarom zijn wij uitermate blij met dit nieuwe loket voor alle buurtinitiatieven. Burgers die een actieve rol willen spelen in hun buurt moeten gemakkelijk en snel worden geholpen”.

 


Gratis je verkeerskennis opfrissen

Ben je senior, inwoner van de gemeente Heerlen en wil je als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu jouw kans. Veilig Verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente Heerlen een opfriscursus verkeersregels. In 3 bijeenkomsten van 2 uur word je onder leiding van een gecertificeerde rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.

De cursus vindt plaats op woensdag 13, 20 en 27 oktober 2021 van 10.00 – 12.15 uur. Het is een 3-daagse cursus.

Is dit iets voor jou?

Aanmelden kan tot uiterlijk 29 september, twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag. Aanmelden kan via de website van Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren bellen met het telefoonnummer 088-5248850. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staat ook een korte online opfriscursus.  

(De opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we je een online versie aanbieden). Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens.

Op dit moment is de cursus vol, maar u kunt zich wel opgeven voor de wachtlijst. 


September 2021

 

 

 

 

Dienstverlening dichtbij inwoners in SCHUNCK-bibliotheken 

 

 

 

Open vanaf 8 september: extra gemeentelijke informatiepunten in Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en Heerlen-Centrum

 

 

 

Op woensdag 8 september is het gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan in elke SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen. Voor inwoners komt hiermee een plek in de stadsdelen, dichtbij huis, waar zij persoonlijk vragen kunnen stellen over de gemeente Heerlen. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor hulp bij het zoeken naar informatie. Ook mensen die niet lid zijn van de bieb. 

 

 

 

Met het informatiepunt wil de gemeente de toegankelijkheid van haar dienstverlening verhogen. Niet iedereen is even taalvaardig of digitaal vaardig. Het gemeentelijk informatiepunt wijst mensen de weg en biedt een helpende hand. Bijvoorbeeld met het zoeken naar de juiste informatie op internet en het maken van een afspraak om iets te regelen met de gemeente. 

 

 

 

Adriane Keulen (wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid): “met de opening van deze gemeentelijke informatiepunten staan we in directer contact met onze inwoners. Ik ben enorm blij dat we weer in de stadsdelen vertegenwoordigd zijn en ik roep iedereen met vragen op om naar de bieb te komen. Een kop koffie staat altijd klaar. De SCHUNCK Bibliotheek is ook een gezellig buurtpunt.”

 

 

 

In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een proefproject van 6 maanden. De gemeente Heerlen bekijkt welke vragen binnenkomen. Zo kunnen we kijken hoe de behoefte is onder inwoners en hopelijk onze dienstverlening nog beter laten aansluiten. 

 

 

 

Samenwerking Informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK

 

Het gemeentelijk informatiepunt is onderdeel van het informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK. Dit informatiepunt biedt laagdrempelige info en hulp aan minder digitaal vaardige mensen, mensen die niet bekend zijn met de overheid en mensen met een lees- en schrijfprobleem. Hierbij kan een vraag ook leiden tot een gesprek over hulp. SCHUNCK immers, helpt al diverse groepen met de ontwikkeling van taalvaardigheden of digitale vaardigheden.

 

 

 

 

 

 

Download
informatie gemeentelijk informatiepunt in Hoensbroek
aangepaste 09082021 Gemeentelijk informa
Adobe Acrobat document 92.2 KB

Meer aandacht en ondersteuning voor senioren in Heerlen 

 

Huisbezoek Senioren vernieuwd en uitgebreid

 

Het huisbezoek aan ouderen in Heerlen wordt vernieuwd en uitgebreid per 1 oktober. Zo gaat de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden krijgt, omlaag van 80 naar 75 jaar. Daarnaast kunnen ook mensen van 66 jaar en ouder desgewenst een bezoek aanvragen. Naast de verruiming zijn ook de gesprekken anders van aard. De ouderenconsulenten geven meer uitleg over financiële regelingen en mogelijkheden om anderen te ontmoeten in de buurt. 

 

Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht dat mensen in onze stad gezond en gelukkig ouder worden. Het huisbezoek aan senioren is een van de middelen die daarvoor worden ingezet. Heel belangrijk is dat álle senioren het aanbod krijgen, dus ook mensen die niet op het idee komen om informatie of hulp te zoeken. Die geen vragen stellen of ons niet weten te vinden. Met de huisbezoeken kunnen we informatie en advies op maat leveren. We kunnen senioren concreet wegwijs maken in de vaak complexe regelgeving en horen wat er leeft. Door een persoonlijke benadering weten we beter wat de behoefte is en kunnen wij ons aanbod hierop richten.” 

 

Nieuwe stijl: meer info of hulp op maat

Tijdens de huisbezoeken nieuwe stijl krijgen ouderen informatie over bestaande voorzieningen, zoals de WMO, regelingen en subsidies. Ook kan de ouderenconsulent helpen bij het doen van een aanvraag. Daarom wordt vanaf 1 oktober gebruik gemaakt van de voorzieningenwijzer. Deze is speciaal ontwikkeld om mensen bewuste keuzes te helpen maken. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële ondersteuning mislopen waar zij wel recht op hebben.

 

Meer informatie en aanmelding 

Vanaf 1 oktober krijgen senioren die hun 75e verjaardag vieren, automatisch een aanbod voor een huisbezoek. Het huisbezoek is gratis. Mensen die eerder geen gebruik van dit aanbod hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog aanmelden. Bovendien kunnen ook senioren vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij dit graag willen. Aanmelding kan telefonisch via 045-5602525 of via mail (jschoenmaekers@alcander.nl).

Het hele document kunt u ook downloaden door op onderstaande knop te drukken. 

Download
Huisbezoek Senioren vernieuwd
09142021 Huisbezoek Senioren vernieuwd e
Adobe Acrobat document 90.7 KB

Heerlen september 2021

"Alles wat je aandacht geeft groeit"

Een peuter kan al veel. Maar met voldoende en de juiste aandacht ontwikkelt de peuter zich nog beter. Bij Peuteropvang Heerlen (POVH) geven professionele peuterleidsters uw peuter aandacht en ondersteuning in die ontwikkeling.
Sinds vorig jaar biedt POVH ook 16 uur peuteropvang aan. Zestien uur peuteropvang betekent langere dagdelen, dus meer tijd om te spelen en leren en om samen plezier te maken.
Zestien uur peuteropvang is gratis voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben. 
Download het hele persbericht onder dit bericht. 
Ga voor meer informatie naar de website van POVH.

 

Download
Alles wat je aandacht geeft groeit.pdf
Adobe Acrobat document 701.7 KB

11 augustus 2021 

 

Plannen herinrichting Dr. M.L. Kinglaan en Nobellaan

Zoals u zonder twijfel weet, wordt er in de Martin Luther Kinglaan en Nobellaan meestal te hard gereden. Daarom zijn er nu plannen om de Dr. M. L. Kinglaan en Nobellaan aan te passen en dit rijgedrag tegen te gaan. Laat ons weten wat u van de plannen vindt.

Meer informatie vindt u op de website van Gemeente Heerlen. Klik hier om direct naar de webpagina van dit onderwerp te gaan

 

 

Update 6 augustus 2021

Het definitieve ontwerp (download PDF) van de Martin Luther Kinglaan / Nobellaan tussen de Akerstraat Noord en de Professor Eykmanlaan is klaar.

Maandag 30 augustus start aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden aan de Martin Luther Kinglaan / Nobellaan. Eerst worden de bomen gekapt in de Martin Luther Kinglaan en de Nobellaan. Zoals op de tekening te zien is komen er ook bomen terug. Het kappen van de bomen is noodzakelijk omdat anders na de werkzaamheden de bomen in het asfalt of in parkeerplaatsen komen te staan. Veel bomen waren in slechte staat of kwamen met de wortels boven de bestrating uit. Er is niet gekozen om hier en daar een oudere boom te laten staan maar alle bomen nieuw aan te planten.

Ondertussen wordt de weg tussen het kruispunt Martin Luther Kinglaan - Buttingstraat afgesloten. Voor de plaats van de afsluiting zie de rode lijnen op de luchtfoto die onder deze tekst is geplaatst.

 

De auto’s die binnen het gebied zijn geparkeerd (op parkeerplaatsen of op inritten, zullen een parkeerplaats erbuiten moeten zoeken). Maandag wordt ook begonnen met de inspectie van het riool in de Martin Luther Kinglaan en de Nobellaan. Het kan dus zijn dat er soms een gele bus in de weg staat van “van der Velde Rioolinspecties”. Later in de week maakt de aannemer , buiten het afgesloten gebied, proefsleuven in het trottoir en op sommige plaatsen in de parkeerplaatsen om de kabels en leidingen onder de weg op te sporen.

Van de aannemer Dura Vermeer krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief en ook iedere keer als er iets veranderd.

 

De planning (download PDF). We beginnen op 30 augustus met de eerste fase bij het kruispunt met de Buttingstraat. Als deze fase klaar is dan werken we gelijktijdig richting Akerstraat Noord en naar de Professor Eykmanlaan. Zo besparen we tijd en dus overlast door op twee plaatsen tegelijk te werken. Als de tweede fase gereed is dan volgt fase drie en daar na vier. Als alles goed verloopt en dus ook het weer meespeelt dan zijn we voor de 23 december 2021 klaar.

Enkele weken van te voren krijgt u een brief voor we aan de volgende fase beginnen. U kunt dan alvast maatregelen treffen als dat nodig is of bezoek informeren over de parkeersituatie.

Er zijn nog nooit werkzaamheden aan de weg uitgevoerd zonder dat er overlast was. We kunnen wel proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u verhuizen en u woont in het afgesloten gebied, neem dan contact op met René Kloeg 045 560 4698 of per mail: herinrichtingmlkinglaan@heerlen.nl 


24 juli 2021

 

Wisten jullie Heerlen supporter van Schoon is en dat kinderen mee kunnen doen aan een spaarprogramma als Held van Heerlen Schoon en daar stickers mee kunnen verdienen die ze later weer kunnen inruilen voor coole items !

Download de flyer hieronder of lees de foto's

Download
Met deze actie kun je stickers sparen en die voor later coole items inruilen
Flyer kids Helden voor Heerlen
20210428 Flyer kids helden voor Heerlen.
Adobe Acrobat document 2.7 MB
Download
Met deze actie kun je stickers sparen en die later inleveren voor coole items
Poster Helden van Heerlen-LR.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

 

11 juni 2021 Update Leisure Lane / Mijnspoor

 

Beste belangstellende
Op 27 mei jl organiseerde Gemeente Heerlen een digitaal informatiemoment, waarin vragen konden worden gesteld over het project Mijnspoor en daaruit voorkomend de Leisure Land

Daar is toegezegd dat er binnenkort opnieuw een digitaal vragenuurtje wordt georganiseerd voor de meer inhoudelijke vragen met betrekking tot de aanleg van de Leisure Lane in Hoensbroek. Dit wordt een gezamenlijk informatiemoment, waarbij zowel de Provincie Limburg als gemeente Heerlen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

 

Inmiddels leggen we de laatste hand aan een website waar u onder andere kaarten en een presentatie over de Leisure Lane kunt bekijken. De presentatie gaat specifiek over het gedeelte van de Leisure Lane dat door Hoensbroek loopt. De website is vanaf 10 juni te bekijken en is te bereiken via www.leisurelaneparkstad.nl. Via de knop ‘Project’ kunt u daar naar ‘Informatie per gemeente’. Op de pagina die gericht is op gemeente Heerlen, vindt u vervolgens de presentatie.

 

Om u de gelegenheid te geven om de presentatie goed te bekijken op een moment dat het u schikt, kiezen we ervoor het vragenuurtje te organiseren op donderdag 24 juni om 19:30. In verband met de COVID-regels is dit weer een digitale bijeenkomst.  

 

Als u wil deelnemen aan het vragenuurtje, kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naarleisurelane@prvlimburg.nl. U ontvangt dan van ons een link naar het digitale vragenuurtje dat via de applicatie Webex georganiseerd wordt. U hoeft hiervoor niets te downloaden. Via de link komt u rechtstreeks in de bijeenkomst. U kunt uw vragen tijdens de bijeenkomst stellen in de chat of al vooraf door een e-mail te sturen naarleisurelane@prvlimburg.nl. Zo kunnen wij u van de juiste informatie voorzien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam Leisure Lane,

Guido Schreuders, projectmanager Leisure Lane provincie Limburg

Guus van der Nat, projectleider Leisure Lane gemeente Heerlen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 mei 2021 van 18.30 tot 19.30 organiseert Gemeente Heerlen een informatieavond over de Leisure Lane

 

Op de foto treft u onze uitnodiging aan voor de digitale bijeenkomst over Leisure Lane, deze is ook te downloaden onder dit artikel. Eindelijk kunnen we gaan informeren. 


Deze bijeenkomst is bedoeld om tekst en uitleg te geven waarom de gemeente sinds 2014 geen, dan wel sporadisch info heef gegeven. Voorts zal ook aangegeven worden met de ideeën (Mijnspoorzoeker) uit 2013 is gedaan.

Op 10 juni zal de Provincie een vragenuurtje Organiseren waarin dieper op de huidige ontwikkeling van Leisure Lane zal worden ingegaan. Ook weer digitaal. Aanwezigen kunnen dan wederom kritische vragen stellen. 
De organisatie hiervan is in handen van de Provincie en de uitnodigingen daartoe zal dan ook niet door de gemeente geïnitieerd worden.
De uitnodiging kunt u hieronder downloaden in PDF

 

 

Download
uitnodiging info-avond Leisure Lane Mijnspoor 27 mei
20210507 Leisure Lane Mijnspoor info 27_
Adobe Acrobat document 21.3 KB

januari 2021 Aanstaande bomenkap aan de Terhoevenderweg, tussen de Demstraat en de rotonde Willem Barentszweg 

 

De 58 populieren hebben het einde van hun levenscyclus bereikt. Het betreft populieren van de cultivar Unal. Een cultivar in de jaren zestig veredeld met als kenmerken: een snelle groei en een rechte stam, om zo een hoge houtopbrengst te bereiken. In de laatste fase van hun levenscyclus vormen deze bomen een gevaar voor hun omgeving. Dit komt doordat de houtaanwas (groei) afneemt en de bomen snel kwetsbaarder worden voor takbreuk, schimmels en ziektes.

Deze ontwikkelingen treden bij deze populierencultivar helaas eerder en sneller op dan bij de meest andere boomsoorten. De kwetsbare bomen kennen een verhoogd risico voor het afbreken van takken. Het takbreukprobleem hangt vooral samen met de takstructuur en de groeisnelheid van de boom. Deze groeikracht heeft een negatieve invloed op de kwaliteit (breukvastheid) van het hout, waardoor er sprake is van een verhoogde gevoeligheid voor takbreuk. Treedt takbreuk eenmaal op dan is er een verhoogd risico dat een volgende tak breekt.

Naast het risico van takbreuk is er in het aangrenzende trottoir en fietspad een verhoogd risico voor de gebruikers opgetreden door de aanwezige wortelopdruk.

Zowel takbreuk als wortelopdruk kunnen materiele schade of zelfs lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Dit risico is voor de gemeente onaanvaardbaar, ook omdat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor de veiligheid van bomen voor de omgeving en aansprakelijk is wanneer die zorgplicht niet voldoende is uitgevoerd.

 

De start van de kapwerkzaamheden staat gepland in week van 15 t/m 19 februari.

Na het kappen en rooien van de bomen worden er 45 nieuwe bomen, zwarte populier, een inheemse soort, geplant. De reden waarom voor de zwarte populier gekozen wordt is: de zwarte populier geldt als de meest bedreigde boomsoort in Europa. De zwarte populier geldt als waardplant voor roofvogels, zangvogels. De zwarte populier geldt als waardplant voor een groot aantal bedreigde en algemeen voorkomende insecten en vlinder. De zwarte populier groeit langzaam.  

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen

Bij vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden graag contact opnemen met dhr. Roland Kamps tel. 045 560 4184.

De bewoners van de etagewoningen op de hoek van de Demstraat/Akerstraat Noord, die direct zicht hebben op de bomenrij, worden aanstaande maandag geïnformeerd via een brief met bovenstaande tekst.


Helaas kon de bewonersavond van de Dr. Martin Luther Kinglaan van 15 okt j.l. door Corona niet doorgaan. 
De gemeente houdt u op de hoogte op een speciaal deel op de website van de gemeente. 

Klik hier om naar de website te gaan. 


Wat doet geluid met mensen? Is het nog wel ergens echt stil? Om hier bewust van te worden, organiseert de gemeente Heerlen een wandeling op de grens van Heerlen en Langraaf 

Wanneer: zondag 25 oktober 2020

  • Tijdstip: Van 10:30 tot 14:30 uur
  • Waar: Ingang Aambos ter hoogte van kruising Putgraaf en Groene Boord
  • We starten stipt om 10.30 uur. De wandeling duurt tot ongeveer 14.30 uur. Onder begeleiding van een (natuur)gids wordt een route van ongeveer 8,5 kilometer gewandeld.  U kunt de stilte of juist de afwezigheid ervan bewust beleven. Gidsen zullen op interessante plekken een toelichting geven en kunt u vragen stellen. 

Voor wie geschikt?

De wandeling is geschikt voor mensen met een normale gezondheid. De wandelsnelheid ligt niet hoog maar het is niet geschikt voor mensen in een rolstoel en voor kinderwagens. Honden zijn welkom mits aangelijnd en onder controle. 

Aanmelding t/m 22 oktober

De wandeling gaat onder alle omstandigheden door. Zorgt u voor stevige schoenen en passende kleding voor de wandeling en het jaargetijde. De gemeente zorgt voor een drankje tijdens een pauzemoment. Daarom is het gewenst dat u zich opgeeft voor de wandeling, uiterlijk donderdag 22 oktober via k.coenen@heerlen.nl of telefonisch via het nummer 14045.

 

Download het pamflet hieronder

Download
Stilte wandeling 25 okt 2020
Pamflet Dag van de Stilte 25-10-2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Augustus 2020 

 

Stukje ondergrondse geschiedenis Heerlen blootgelegd

Gedeelte Via Traiana en middeleeuwse gracht aangetroffen bij graafwerkzaamheden

 

Bij archeologisch onderzoek op de Coriovallumstraat in Heerlen is een gedeelte van de 'Via Traiana', de Romeinse weg van Xanten naar Trier, en een middeleeuwse gracht aangetroffen. 
Het onderzoek vindt plaats voorafgaan aan de aanleg van leidingen die diverse gebrouwen op het Mijnwater-netwerk aansluiten.

Lees hier verder!

 


10 oktober 2019 Wethouder Charles Claessens opent om 13.00 uur samen met vertegenwoordigers van WML en GGD-zuid Limburg het watertappunt op het Gebrookerplein.


9 oktober 2019 Inloopbijeenkomst wegwerkzaamheden Mgr. Lebouillestraat 

 

Op 9 oktober nodigt Gemeente Heerlen inwoners van Hoensbroek uit voor een inloopavond omtrent de wegwerkzaamheden aan de Mgd. Lebouillestraat te Hoensbroek.
De inloop is van 18.30 tot 20.30 
Locatie: BMV de Aldenhof , Mgr. Nolensstraat 29 te Hoensbroek.


Voor meer informatie kunt u onderstaande uitnodiging downloaden.

Download
Uitnodiging inloopavond betreffende de rioolwerkzaamheden aan de Mgr. Lebouillestraat
Uitnodiging rioolwerkzaamheden mgr Lebou
Adobe Acrobat document 210.9 KB

28 aug 2019 vanaf 9 september gaat een medewerker van Burgerzaken om de week aansluiten bij buurtpunt de Koffiepot tijdens de inloop van Stand-by op maandagochtend van 9.00-12.00 uur.


Voor meer informatie kunt u onderstaand persbericht downloaden.

Download
Proef servicepunt burgerzaken Hoensbroek
20190827 proef servicepunt Hoensbroek.do
Microsoft Word document 62.6 KB

21 juni 2019 PERSUITNODIGING Gemeente Heerlen !

21 juni om 13 uur op de hoek van de Saroleastraat-Bongerd start de campagne tegen peuken op straat!


Wethouder Charles Claessens geeft dan het startsein voor promotieteam "met wandelende peukjes"

Voor meer informatie kunt u onderstaand persbericht downloaden. 

 

Download
Persuitnodiging start campagne tegen peuken op straat
190619 Persuitnodiging start campagne te
Adobe Acrobat document 79.7 KB

juni 2019 Zaterdag 22 juni vinden er bij de Albert Heijn aan de Kouvenderstraat sloopwerkzaamheden plaats. Hiervoor worden verkeersmaatregelen genomen. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar deze pagina


juni 2019 Op 13 juni 2019 wordt er door de gemeente Heerlen een bewoners bijeenkomst georganiseerd aangaande de verkeerssnelheid op de Dr. Martin Luther Kinglaan in Hoensbroek.

Locatie: Parkeerplaats van de Aldi, Hoek Prof. v.d. Hofstraat / Dr. Martin Luther Kinglaan.

Voor meer informatie kunt u onderstaande brief downloaden.

Download
Bijeenkomst snelheid verkeer Dr. Martin Luther Martin Kinglaan
Bijeenkomst snelheid verkeer Dr. Martin
Adobe Acrobat document 91.0 KB

1 mei 2019 Een onafhankelijke jury van de Stichting ‘Fairtrade Gemeente Nederland’ heeft Heerlen op 26 april officieel de titel ‘Fairtrade gemeente’ verleend. Het initiatief hiervoor is eind 2016 gestart door een aantal Plus Supermarkten in de stad. Heerlen is de vijfde gemeente in Limburg die deze titel draagt. Na Venlo, Venray, Beesel en Sittard-Geleen.

 

Download hieronder het hele persbericht.

Download
Gemeente Heerlen is 'Fairtrade Gemeente'
20190501 Gemeente Heerlen Fairtrade.pdf
Adobe Acrobat document 79.1 KB

16 april 2019 De gemeente Heerlen start donderdag 25 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit houdt in dat we de eikenbomen, op het moment dat ze uitlopen, benevelen met een bacteriepreparaat dat alleen rupsen doodt en geen andere insecten. Met de meivakantie in het vooruitzicht, starten de werkzaamheden bij scholen, kinderdagverblijven en medisch dagverblijven.


Klik hier voor meer informatie over de bestrijding van de Eikenprocessierups in Gemeente Heerlen.