Nieuws Gemeente HeerlenGratis je verkeerskennis opfrissen

Ben je senior, inwoner van de gemeente Heerlen en wil je als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu jouw kans. Veilig Verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente Heerlen een opfriscursus verkeersregels. In 3 bijeenkomsten van 2 uur word je onder leiding van een gecertificeerde rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.

De cursus vindt plaats op woensdag 13, 20 en 27 oktober 2021 van 10.00 – 12.15 uur. Het is een 3-daagse cursus.

Is dit iets voor jou?

Aanmelden kan tot uiterlijk 29 september, twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag. Aanmelden kan via de website van Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren bellen met het telefoonnummer 088-5248850. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staat ook een korte online opfriscursus.  

(De opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we je een online versie aanbieden). Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens.

Op dit moment is de cursus vol, maar u kunt zich wel opgeven voor de wachtlijst. 


September 2021

 

 

 

 

Dienstverlening dichtbij inwoners in SCHUNCK-bibliotheken 

 

 

 

Open vanaf 8 september: extra gemeentelijke informatiepunten in Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en Heerlen-Centrum

 

 

 

Op woensdag 8 september is het gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan in elke SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen. Voor inwoners komt hiermee een plek in de stadsdelen, dichtbij huis, waar zij persoonlijk vragen kunnen stellen over de gemeente Heerlen. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor hulp bij het zoeken naar informatie. Ook mensen die niet lid zijn van de bieb. 

 

 

 

Met het informatiepunt wil de gemeente de toegankelijkheid van haar dienstverlening verhogen. Niet iedereen is even taalvaardig of digitaal vaardig. Het gemeentelijk informatiepunt wijst mensen de weg en biedt een helpende hand. Bijvoorbeeld met het zoeken naar de juiste informatie op internet en het maken van een afspraak om iets te regelen met de gemeente. 

 

 

 

Adriane Keulen (wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid): “met de opening van deze gemeentelijke informatiepunten staan we in directer contact met onze inwoners. Ik ben enorm blij dat we weer in de stadsdelen vertegenwoordigd zijn en ik roep iedereen met vragen op om naar de bieb te komen. Een kop koffie staat altijd klaar. De SCHUNCK Bibliotheek is ook een gezellig buurtpunt.”

 

 

 

In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een proefproject van 6 maanden. De gemeente Heerlen bekijkt welke vragen binnenkomen. Zo kunnen we kijken hoe de behoefte is onder inwoners en hopelijk onze dienstverlening nog beter laten aansluiten. 

 

 

 

Samenwerking Informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK

 

Het gemeentelijk informatiepunt is onderdeel van het informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK. Dit informatiepunt biedt laagdrempelige info en hulp aan minder digitaal vaardige mensen, mensen die niet bekend zijn met de overheid en mensen met een lees- en schrijfprobleem. Hierbij kan een vraag ook leiden tot een gesprek over hulp. SCHUNCK immers, helpt al diverse groepen met de ontwikkeling van taalvaardigheden of digitale vaardigheden.

 

 

 

 

 

 

Download
informatie gemeentelijk informatiepunt in Hoensbroek
aangepaste 09082021 Gemeentelijk informa
Adobe Acrobat document 92.2 KB

Meer aandacht en ondersteuning voor senioren in Heerlen 

 

Huisbezoek Senioren vernieuwd en uitgebreid

 

Het huisbezoek aan ouderen in Heerlen wordt vernieuwd en uitgebreid per 1 oktober. Zo gaat de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden krijgt, omlaag van 80 naar 75 jaar. Daarnaast kunnen ook mensen van 66 jaar en ouder desgewenst een bezoek aanvragen. Naast de verruiming zijn ook de gesprekken anders van aard. De ouderenconsulenten geven meer uitleg over financiële regelingen en mogelijkheden om anderen te ontmoeten in de buurt. 

 

Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht dat mensen in onze stad gezond en gelukkig ouder worden. Het huisbezoek aan senioren is een van de middelen die daarvoor worden ingezet. Heel belangrijk is dat álle senioren het aanbod krijgen, dus ook mensen die niet op het idee komen om informatie of hulp te zoeken. Die geen vragen stellen of ons niet weten te vinden. Met de huisbezoeken kunnen we informatie en advies op maat leveren. We kunnen senioren concreet wegwijs maken in de vaak complexe regelgeving en horen wat er leeft. Door een persoonlijke benadering weten we beter wat de behoefte is en kunnen wij ons aanbod hierop richten.” 

 

Nieuwe stijl: meer info of hulp op maat

Tijdens de huisbezoeken nieuwe stijl krijgen ouderen informatie over bestaande voorzieningen, zoals de WMO, regelingen en subsidies. Ook kan de ouderenconsulent helpen bij het doen van een aanvraag. Daarom wordt vanaf 1 oktober gebruik gemaakt van de voorzieningenwijzer. Deze is speciaal ontwikkeld om mensen bewuste keuzes te helpen maken. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële ondersteuning mislopen waar zij wel recht op hebben.

 

Meer informatie en aanmelding 

Vanaf 1 oktober krijgen senioren die hun 75e verjaardag vieren, automatisch een aanbod voor een huisbezoek. Het huisbezoek is gratis. Mensen die eerder geen gebruik van dit aanbod hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog aanmelden. Bovendien kunnen ook senioren vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij dit graag willen. Aanmelding kan telefonisch via 045-5602525 of via mail (jschoenmaekers@alcander.nl).

Het hele document kunt u ook downloaden door op onderstaande knop te drukken. 

Download
Huisbezoek Senioren vernieuwd
09142021 Huisbezoek Senioren vernieuwd e
Adobe Acrobat document 90.7 KB

Heerlen september 2021

"Alles wat je aandacht geeft groeit"

Een peuter kan al veel. Maar met voldoende en de juiste aandacht ontwikkelt de peuter zich nog beter. Bij Peuteropvang Heerlen (POVH) geven professionele peuterleidsters uw peuter aandacht en ondersteuning in die ontwikkeling.
Sinds vorig jaar biedt POVH ook 16 uur peuteropvang aan. Zestien uur peuteropvang betekent langere dagdelen, dus meer tijd om te spelen en leren en om samen plezier te maken.
Zestien uur peuteropvang is gratis voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben. 
Download het hele persbericht onder dit bericht. 
Ga voor meer informatie naar de website van POVH.

 

Download
Alles wat je aandacht geeft groeit.pdf
Adobe Acrobat document 701.7 KB

11 augustus 2021 

 

Plannen herinrichting Dr. M.L. Kinglaan en Nobellaan

Zoals u zonder twijfel weet, wordt er in de Martin Luther Kinglaan en Nobellaan meestal te hard gereden. Daarom zijn er nu plannen om de Dr. M. L. Kinglaan en Nobellaan aan te passen en dit rijgedrag tegen te gaan. Laat ons weten wat u van de plannen vindt.

Meer informatie vindt u op de website van Gemeente Heerlen. Klik hier om direct naar de webpagina van dit onderwerp te gaan

 

 

Update 6 augustus 2021

Het definitieve ontwerp (download PDF) van de Martin Luther Kinglaan / Nobellaan tussen de Akerstraat Noord en de Professor Eykmanlaan is klaar.

Maandag 30 augustus start aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden aan de Martin Luther Kinglaan / Nobellaan. Eerst worden de bomen gekapt in de Martin Luther Kinglaan en de Nobellaan. Zoals op de tekening te zien is komen er ook bomen terug. Het kappen van de bomen is noodzakelijk omdat anders na de werkzaamheden de bomen in het asfalt of in parkeerplaatsen komen te staan. Veel bomen waren in slechte staat of kwamen met de wortels boven de bestrating uit. Er is niet gekozen om hier en daar een oudere boom te laten staan maar alle bomen nieuw aan te planten.

Ondertussen wordt de weg tussen het kruispunt Martin Luther Kinglaan - Buttingstraat afgesloten. Voor de plaats van de afsluiting zie de rode lijnen op de luchtfoto die onder deze tekst is geplaatst.

 

De auto’s die binnen het gebied zijn geparkeerd (op parkeerplaatsen of op inritten, zullen een parkeerplaats erbuiten moeten zoeken). Maandag wordt ook begonnen met de inspectie van het riool in de Martin Luther Kinglaan en de Nobellaan. Het kan dus zijn dat er soms een gele bus in de weg staat van “van der Velde Rioolinspecties”. Later in de week maakt de aannemer , buiten het afgesloten gebied, proefsleuven in het trottoir en op sommige plaatsen in de parkeerplaatsen om de kabels en leidingen onder de weg op te sporen.

Van de aannemer Dura Vermeer krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief en ook iedere keer als er iets veranderd.

 

De planning (download PDF). We beginnen op 30 augustus met de eerste fase bij het kruispunt met de Buttingstraat. Als deze fase klaar is dan werken we gelijktijdig richting Akerstraat Noord en naar de Professor Eykmanlaan. Zo besparen we tijd en dus overlast door op twee plaatsen tegelijk te werken. Als de tweede fase gereed is dan volgt fase drie en daar na vier. Als alles goed verloopt en dus ook het weer meespeelt dan zijn we voor de 23 december 2021 klaar.

Enkele weken van te voren krijgt u een brief voor we aan de volgende fase beginnen. U kunt dan alvast maatregelen treffen als dat nodig is of bezoek informeren over de parkeersituatie.

Er zijn nog nooit werkzaamheden aan de weg uitgevoerd zonder dat er overlast was. We kunnen wel proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u verhuizen en u woont in het afgesloten gebied, neem dan contact op met René Kloeg 045 560 4698 of per mail: herinrichtingmlkinglaan@heerlen.nl 


24 juli 2021

 

Wisten jullie Heerlen supporter van Schoon is en dat kinderen mee kunnen doen aan een spaarprogramma als Held van Heerlen Schoon en daar stickers mee kunnen verdienen die ze later weer kunnen inruilen voor coole items !

Download de flyer hieronder of lees de foto's

Download
Met deze actie kun je stickers sparen en die voor later coole items inruilen
Flyer kids Helden voor Heerlen
20210428 Flyer kids helden voor Heerlen.
Adobe Acrobat document 2.7 MB
Download
Met deze actie kun je stickers sparen en die later inleveren voor coole items
Poster Helden van Heerlen-LR.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

 

11 juni 2021 Update Leisure Lane / Mijnspoor

 

Beste belangstellende
Op 27 mei jl organiseerde Gemeente Heerlen een digitaal informatiemoment, waarin vragen konden worden gesteld over het project Mijnspoor en daaruit voorkomend de Leisure Land

Daar is toegezegd dat er binnenkort opnieuw een digitaal vragenuurtje wordt georganiseerd voor de meer inhoudelijke vragen met betrekking tot de aanleg van de Leisure Lane in Hoensbroek. Dit wordt een gezamenlijk informatiemoment, waarbij zowel de Provincie Limburg als gemeente Heerlen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

 

Inmiddels leggen we de laatste hand aan een website waar u onder andere kaarten en een presentatie over de Leisure Lane kunt bekijken. De presentatie gaat specifiek over het gedeelte van de Leisure Lane dat door Hoensbroek loopt. De website is vanaf 10 juni te bekijken en is te bereiken via www.leisurelaneparkstad.nl. Via de knop ‘Project’ kunt u daar naar ‘Informatie per gemeente’. Op de pagina die gericht is op gemeente Heerlen, vindt u vervolgens de presentatie.

 

Om u de gelegenheid te geven om de presentatie goed te bekijken op een moment dat het u schikt, kiezen we ervoor het vragenuurtje te organiseren op donderdag 24 juni om 19:30. In verband met de COVID-regels is dit weer een digitale bijeenkomst.  

 

Als u wil deelnemen aan het vragenuurtje, kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naarleisurelane@prvlimburg.nl. U ontvangt dan van ons een link naar het digitale vragenuurtje dat via de applicatie Webex georganiseerd wordt. U hoeft hiervoor niets te downloaden. Via de link komt u rechtstreeks in de bijeenkomst. U kunt uw vragen tijdens de bijeenkomst stellen in de chat of al vooraf door een e-mail te sturen naarleisurelane@prvlimburg.nl. Zo kunnen wij u van de juiste informatie voorzien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam Leisure Lane,

Guido Schreuders, projectmanager Leisure Lane provincie Limburg

Guus van der Nat, projectleider Leisure Lane gemeente Heerlen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 mei 2021 van 18.30 tot 19.30 organiseert Gemeente Heerlen een informatieavond over de Leisure Lane

 

Op de foto treft u onze uitnodiging aan voor de digitale bijeenkomst over Leisure Lane, deze is ook te downloaden onder dit artikel. Eindelijk kunnen we gaan informeren. 


Deze bijeenkomst is bedoeld om tekst en uitleg te geven waarom de gemeente sinds 2014 geen, dan wel sporadisch info heef gegeven. Voorts zal ook aangegeven worden met de ideeën (Mijnspoorzoeker) uit 2013 is gedaan.

Op 10 juni zal de Provincie een vragenuurtje Organiseren waarin dieper op de huidige ontwikkeling van Leisure Lane zal worden ingegaan. Ook weer digitaal. Aanwezigen kunnen dan wederom kritische vragen stellen. 
De organisatie hiervan is in handen van de Provincie en de uitnodigingen daartoe zal dan ook niet door de gemeente geïnitieerd worden.
De uitnodiging kunt u hieronder downloaden in PDF

 

 

Download
uitnodiging info-avond Leisure Lane Mijnspoor 27 mei
20210507 Leisure Lane Mijnspoor info 27_
Adobe Acrobat document 21.3 KB

januari 2021 Aanstaande bomenkap aan de Terhoevenderweg, tussen de Demstraat en de rotonde Willem Barentszweg 

 

De 58 populieren hebben het einde van hun levenscyclus bereikt. Het betreft populieren van de cultivar Unal. Een cultivar in de jaren zestig veredeld met als kenmerken: een snelle groei en een rechte stam, om zo een hoge houtopbrengst te bereiken. In de laatste fase van hun levenscyclus vormen deze bomen een gevaar voor hun omgeving. Dit komt doordat de houtaanwas (groei) afneemt en de bomen snel kwetsbaarder worden voor takbreuk, schimmels en ziektes.

Deze ontwikkelingen treden bij deze populierencultivar helaas eerder en sneller op dan bij de meest andere boomsoorten. De kwetsbare bomen kennen een verhoogd risico voor het afbreken van takken. Het takbreukprobleem hangt vooral samen met de takstructuur en de groeisnelheid van de boom. Deze groeikracht heeft een negatieve invloed op de kwaliteit (breukvastheid) van het hout, waardoor er sprake is van een verhoogde gevoeligheid voor takbreuk. Treedt takbreuk eenmaal op dan is er een verhoogd risico dat een volgende tak breekt.

Naast het risico van takbreuk is er in het aangrenzende trottoir en fietspad een verhoogd risico voor de gebruikers opgetreden door de aanwezige wortelopdruk.

Zowel takbreuk als wortelopdruk kunnen materiele schade of zelfs lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Dit risico is voor de gemeente onaanvaardbaar, ook omdat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor de veiligheid van bomen voor de omgeving en aansprakelijk is wanneer die zorgplicht niet voldoende is uitgevoerd.

 

De start van de kapwerkzaamheden staat gepland in week van 15 t/m 19 februari.

Na het kappen en rooien van de bomen worden er 45 nieuwe bomen, zwarte populier, een inheemse soort, geplant. De reden waarom voor de zwarte populier gekozen wordt is: de zwarte populier geldt als de meest bedreigde boomsoort in Europa. De zwarte populier geldt als waardplant voor roofvogels, zangvogels. De zwarte populier geldt als waardplant voor een groot aantal bedreigde en algemeen voorkomende insecten en vlinder. De zwarte populier groeit langzaam.  

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen

Bij vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden graag contact opnemen met dhr. Roland Kamps tel. 045 560 4184.

De bewoners van de etagewoningen op de hoek van de Demstraat/Akerstraat Noord, die direct zicht hebben op de bomenrij, worden aanstaande maandag geïnformeerd via een brief met bovenstaande tekst.


Helaas kon de bewonersavond van de Dr. Martin Luther Kinglaan van 15 okt j.l. door Corona niet doorgaan. 
De gemeente houdt u op de hoogte op een speciaal deel op de website van de gemeente. 

Klik hier om naar de website te gaan. 


Wat doet geluid met mensen? Is het nog wel ergens echt stil? Om hier bewust van te worden, organiseert de gemeente Heerlen een wandeling op de grens van Heerlen en Langraaf 

Wanneer: zondag 25 oktober 2020

  • Tijdstip: Van 10:30 tot 14:30 uur
  • Waar: Ingang Aambos ter hoogte van kruising Putgraaf en Groene Boord
  • We starten stipt om 10.30 uur. De wandeling duurt tot ongeveer 14.30 uur. Onder begeleiding van een (natuur)gids wordt een route van ongeveer 8,5 kilometer gewandeld.  U kunt de stilte of juist de afwezigheid ervan bewust beleven. Gidsen zullen op interessante plekken een toelichting geven en kunt u vragen stellen. 

Voor wie geschikt?

De wandeling is geschikt voor mensen met een normale gezondheid. De wandelsnelheid ligt niet hoog maar het is niet geschikt voor mensen in een rolstoel en voor kinderwagens. Honden zijn welkom mits aangelijnd en onder controle. 

Aanmelding t/m 22 oktober

De wandeling gaat onder alle omstandigheden door. Zorgt u voor stevige schoenen en passende kleding voor de wandeling en het jaargetijde. De gemeente zorgt voor een drankje tijdens een pauzemoment. Daarom is het gewenst dat u zich opgeeft voor de wandeling, uiterlijk donderdag 22 oktober via k.coenen@heerlen.nl of telefonisch via het nummer 14045.

 

Download het pamflet hieronder

Download
Stilte wandeling 25 okt 2020
Pamflet Dag van de Stilte 25-10-2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Augustus 2020 

 

Stukje ondergrondse geschiedenis Heerlen blootgelegd

Gedeelte Via Traiana en middeleeuwse gracht aangetroffen bij graafwerkzaamheden

 

Bij archeologisch onderzoek op de Coriovallumstraat in Heerlen is een gedeelte van de 'Via Traiana', de Romeinse weg van Xanten naar Trier, en een middeleeuwse gracht aangetroffen. 
Het onderzoek vindt plaats voorafgaan aan de aanleg van leidingen die diverse gebrouwen op het Mijnwater-netwerk aansluiten.

Lees hier verder!

 


10 oktober 2019 Wethouder Charles Claessens opent om 13.00 uur samen met vertegenwoordigers van WML en GGD-zuid Limburg het watertappunt op het Gebrookerplein.


9 oktober 2019 Inloopbijeenkomst wegwerkzaamheden Mgr. Lebouillestraat 

 

Op 9 oktober nodigt Gemeente Heerlen inwoners van Hoensbroek uit voor een inloopavond omtrent de wegwerkzaamheden aan de Mgd. Lebouillestraat te Hoensbroek.
De inloop is van 18.30 tot 20.30 
Locatie: BMV de Aldenhof , Mgr. Nolensstraat 29 te Hoensbroek.


Voor meer informatie kunt u onderstaande uitnodiging downloaden.

Download
Uitnodiging inloopavond betreffende de rioolwerkzaamheden aan de Mgr. Lebouillestraat
Uitnodiging rioolwerkzaamheden mgr Lebou
Adobe Acrobat document 210.9 KB

28 aug 2019 vanaf 9 september gaat een medewerker van Burgerzaken om de week aansluiten bij buurtpunt de Koffiepot tijdens de inloop van Stand-by op maandagochtend van 9.00-12.00 uur.


Voor meer informatie kunt u onderstaand persbericht downloaden.

Download
Proef servicepunt burgerzaken Hoensbroek
20190827 proef servicepunt Hoensbroek.do
Microsoft Word document 62.6 KB

21 juni 2019 PERSUITNODIGING Gemeente Heerlen !

21 juni om 13 uur op de hoek van de Saroleastraat-Bongerd start de campagne tegen peuken op straat!


Wethouder Charles Claessens geeft dan het startsein voor promotieteam "met wandelende peukjes"

Voor meer informatie kunt u onderstaand persbericht downloaden. 

 

Download
Persuitnodiging start campagne tegen peuken op straat
190619 Persuitnodiging start campagne te
Adobe Acrobat document 79.7 KB

juni 2019 Zaterdag 22 juni vinden er bij de Albert Heijn aan de Kouvenderstraat sloopwerkzaamheden plaats. Hiervoor worden verkeersmaatregelen genomen. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar deze pagina


juni 2019 Op 13 juni 2019 wordt er door de gemeente Heerlen een bewoners bijeenkomst georganiseerd aangaande de verkeerssnelheid op de Dr. Martin Luther Kinglaan in Hoensbroek.

Locatie: Parkeerplaats van de Aldi, Hoek Prof. v.d. Hofstraat / Dr. Martin Luther Kinglaan.

Voor meer informatie kunt u onderstaande brief downloaden.

Download
Bijeenkomst snelheid verkeer Dr. Martin Luther Martin Kinglaan
Bijeenkomst snelheid verkeer Dr. Martin
Adobe Acrobat document 91.0 KB

1 mei 2019 Een onafhankelijke jury van de Stichting ‘Fairtrade Gemeente Nederland’ heeft Heerlen op 26 april officieel de titel ‘Fairtrade gemeente’ verleend. Het initiatief hiervoor is eind 2016 gestart door een aantal Plus Supermarkten in de stad. Heerlen is de vijfde gemeente in Limburg die deze titel draagt. Na Venlo, Venray, Beesel en Sittard-Geleen.

 

Download hieronder het hele persbericht.

Download
Gemeente Heerlen is 'Fairtrade Gemeente'
20190501 Gemeente Heerlen Fairtrade.pdf
Adobe Acrobat document 79.1 KB

16 april 2019 De gemeente Heerlen start donderdag 25 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit houdt in dat we de eikenbomen, op het moment dat ze uitlopen, benevelen met een bacteriepreparaat dat alleen rupsen doodt en geen andere insecten. Met de meivakantie in het vooruitzicht, starten de werkzaamheden bij scholen, kinderdagverblijven en medisch dagverblijven.


Klik hier voor meer informatie over de bestrijding van de Eikenprocessierups in Gemeente Heerlen.