Namens het bestuur van BROICH wensen we iedereen een fijne Kerst en een gelukkig, succesvol en vooral gezond 2019. 

 

In  2018 hebben we een aantal activiteiten gerealiseerd in onze buurt:

  • Fietsversieren op Koningsdag in de Smidse en op de Mheister. Een deel van de versierde fietsen is naar de markt getrokken, om de start van het Oranjefestival bij te wonen. 
  • Tweede Avonloop Aldenhofpark. Geheel verzorgd door Buurtbewoners en ondersteund door BROICH.  
  • Jaarlijks uitstapje voor jong en oud naar de kerstmarkt in Keulen met Fa. Boosten en aansluitend een gezamenlijk diner bij Amicitia. 
  • Twee maal participantenoverleg, waar iedereen kan en mag aansluiten om zijn zegje te doen. (Participanten zijn: Gemeente, Politie en handhaving, Middenstand,  Zorginstellingen, Verenigingen en natuurlijk jullie als bewoners zelf.

Helaas is door gebrek aan capaciteit het vliegerfeest in de zomer niet door kunnen gaan. 

 

In 2019 willen we een stabielere basis van bestuur en vrijwilligers optuigen, om als buurtstichting BROICH een breder fundament in jullie buurt te krijgen.

 

Heb je een plan of idee om iets te doen voor je straat, wijk of buurt, neem contact met ons op !

Wil je actief meedenken met BROICH en heb je interesse om zitting te nemen in ons bestuur, laat het ons weten ! 

 

Heb je soms wat tijd over en wil je je inzetten bij onze activiteiten, meld je aan als vrijwilliger ! 

 

BROICH Intro!?

Bekijjk de BROICH Intro!? om een impressie te krijgen van onze werkzaamheden.

Heeft u tips, ideeën, suggesties, klachten, etc. neem dan contact met ons op!

 

Wij zijn er voor jou,

Wij zijn er voor jullie,

Wij zijn er voor onze buurt,

Wij zijn er voor Hoensbroek!

Aanvragen bijdragen voor activiteiten in de buurt

Via Stichting Buurtgericht Werken BROICH en de gemeente Heerlen middels Buurtactiegelden, kun je een bijdrage aanravragen voor activiteiten die de saamhorigheid en de sociale verbintenis in buurt bevorderen


Formulier intern SBW BROICH.

Klik hier


Formulier Gemeente voor aanvraag Buurtactiegelden

Klik hier